yksi kaksi
kolme neljä
viisi kuusi
seitsemän kahdeksan


"Minä puhun sinulle metsien puiden kautta"
Essealaiset olivat lahko ajanlaskumme alussa. Heidän näkökulmansa maailmaan oli lähellä luonnonuskontoja.

Nuori talousmetsä ei pysty sitomaan itseensä yhtä paljon hiilidioksidia kuin vanha, vuosisatojen ajan kasvanut ikimetsä. Etelä-Suomen metsäalueista tämän tapaista metsää on jäljellä enää 1%, kaikki muu on valjastettu metsätalouden tarpeisiin, kasvatettavaksi ja hakattavaksi aina uudelleen. Vanhaa, kirveen koskematonta metsää ei enää ole. BIOS-tutkimusryhmän jäsen, tutkija ja kuvataiteilija Antti Majava luotsaa Mustarinda taiteilijaresidenssiä Kainuussa. Majavan mukaan seuraavan viiden vuoden kuluessa kaikki Kainuun alueen vielä jäljellä olevat vanhat metsät on tuottamattomuutensa takia kaadettu. Se kertoo asian kiireellisyydestä. Yleensä ilmastonmuutoksesta puhuttaessa aikajänne on pitkä, isot tapahtumat ovat jossakin useiden kymmenien vuosien päässä, tulevaisuuden hämärässä epävarmuudessa. Suomessa ratkaisu metsien käytöstä ja hiilinielujen luomisesta, vanhan ikimetsän säilyttämisestä, tehdään kuitenkin juuri nyt. Yksi puukuutio sitoo itseensä noin tonnin hiilidioksidia. Suomalainen talousmetsä on 70-vuotiaana päätehakkuuseen tullessaan tilavuudeltaan 300m3 luokkaa. Silloin se on sitonut itseensä 300 tonnia hiiltä. Kun metsä kaadetaan, hiilidioksidi vapautuu.

"I speak to you by the forests and trees"
The Essenes were monks in the beginning of the Common Era. Their worldview was close to those of animistic religions.

Young forests can't absorb into themselves as much carbon as old forests that have grown for centuries. In Southern Finland only 1% of the forested area is old woods and the rest has been harnessed into the use of the wood industry, to be grown and cut down indefinitely. Old forests have already disappeared. Antti Majava is an artist and a researcher. He is part of the BIOS research group as well as the host of the Mustarinda artist residence located in the county of Kainuu. Majava says that in the next following five years all the rest of the natural forests in Kainuu will be cut down as they are not productive enough. This tells about the issue's urgency. When we talk about climate change, all the big events are set somewhere in the distant future. The decision about Finland's old and wild woods, and creation of carbon sinks, is made right now. One square meter of wood absorbs into itself about one thousand kilos of carbon dioxide. At 70 years old, Finnish production forest reaches its regeneration felling age and is approximately 300m3 by volume. Then it has absorbed into itself 300 thousand kilos of carbon. When the forest it cut down the carbon dioxide is released.

go home