yksi kaksi
kolme neljä
viisi kuusi
viisi kuusi


LIFE FORMS
A performative media artwork by hmmm

Earth is in constant flux. Small worlds are moving in and out of existence. Their movement is slow, too slow for us to see. Nevertheless they are teeming with life, like we are. What if we could share the emotional experience of the natural world. To feel empathy toward it.

The earth is beginning to think.


LIFE FORMS
hmmm-kollektiivin performatiivinen mediataideteos

Maa on jatkuvassa muutoksen tilassa. Mikroskooppiset maailmat kulkevat loputtomasti olemassaolon rajoilla. Niiden liike on hidasta, liian hidasta näyttäytyäkseen meille. Kuitenkin kaikki kuhisee elämää, kuten mekin. Voisimmeko jakaa luonnon kokemuksen omanamme? Tuntea empatiaa maata kohtaan.

Maa alkaa ajatella


hmmm are, hmmm on
Tatu Heinämäki, Nella Kaartinen, Pietari Kaasinen, Aino Käki

The work was supported by The Finnish Cultural Foundation. Suomen kulttuurirahasto on tukenut teoksen toteuttamista.


If you wish to see a documentation of the artwork, contact me for the password.

Salasanan teoksen dokumentaation katsomiseksi voit pyytää minulta.


go home